Παιχνίδια για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης  Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς. Το παιδί μπορεί από πολύ μικρή ηλικία να ασχοληθεί με την αναγνώριση των συναισθημάτων του μέσα από διάφορα παιχνίδια και κάρτες, βασικό κομμάτι της συναισθηματικής του ανάπτυξης επίσης είναι τα αρκουδάκια και οι μαλακές κούκλες. Την αγκαλιά και τη προσοχή που μαθαίνει να δίνει στα κουκλιά θα μάθει να τη προσφέρει και στους ανθρώπους και τα ζώα δίπλα του.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων