Τα διανοητικά παιχνίδια

Τα διανοητικά παιχνίδια έχουν να κάνουν με την άσκηση του μυαλού μας.  Πολύ κρίσιμα στη προσχολική και σχολική ηλικία, προλαμβάνουν μαθησιακές δυσκολίες και οξύνουν το μυαλό ενώ τα παιδιά μας διασκεδάζουν. Σε μια ηλικία που η πλαστικότητα του εγκεφάλου τους είναι στη μεγαλύτερη ακμή της, τα παιχνίδια που εξασκούν τη συγκέντρωση, τη μνήμη, τη  παρατήρηση, το συνδυασμό δεδομένων, την επίλυση προβλημάτων , τη ταχύτητας της σκέψης και τη στρατηγική δημιουργούν καλές συνήθειες στη σκέψη και ικανότητες  μάθησης που θα τους φανούν απαραίτητα σε όλη τη ζωή τους.  

Προβολή όλων των 24 αποτελεσμάτων